Akce

Každou středu keramika

Každou středu keramika

Každou středu od 16 hodin budou připraveny keramické dílny. Děti si v rámci dílniček vyzkouší veškeré základní techniky přístupu ke keramické hlíně (modelování z hadů, plátů, sochařským způsobem, točení na kruhu, zaformovávání do forem, lití do forem) a dekorování keramiky (engobování, glazování, dekorování pomocí skla).

Lumpark Teplice / Akce